hoe ik werk

Mijn uitgangspunten zijn:

 • Het is mijn doel om je in je eigen kracht te zetten zodat je zelf oplossingen kunt vinden.
 • Mijn focus is positief en toekomstgericht, met als doel om de begeleiding zo kort mogelijk te laten duren.
 • We zullen oplossingsgericht werken, wat betekent dat we niet in “het probleem” blijven hangen maar vooral gaan kijken
  naar wat er wél al goed gaat en hoe je dat verder kunt uitbouwen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Jij kan -net als iedereen- jezelf leiden en keuzes maken.
  Als coach stimuleer ik jouw zelfsturend, zelflerend, zelfaccepterend en zelfoplossend vermogen.
 • Je lichaam en je geest vormen samen één geheel. Als je aan jezelf wilt werken is het belangrijk om contact te maken met beiden.
  We zullen tijdens de coaching dus niet alleen maar zitten en praten maar ook lichamelijke oefeningen doen.
 • Je bent niet alleen, ook al voelt dat soms zo. Je maakt bijvoorbeeld deel uit van je gezin. Als je iets in leven wilt verbeteren werkt het ’t beste als je je directe omgeving ook meeneemt in je proces. Als het kan zullen we dat dan ook doen.

Tijdens de coaching gebruik ik onder andere de volgende werkwijzes, methodes en technieken:

-oplossingsgericht werken
-mission possible
-kernkwadranten
-kwaliteitenspel en keuzespel
-rots en water
-lefgasten (bij faalangst)
-geweldloze communicatie
-onderdelen uit de Rationeel Emotieve Therapie (RET)
-onderdelen uit Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Lees hier meer over mij